Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Pedagog

SZKOŁA
Pedagog w szkole udziela pomocy pedagogiczno - psychologicznej  
uczniom i rodzicom.
Pomoc ta obejmuje:

  •   rozmowę wychowawczą;
  •  terapię pedagogiczną;
  •  interwencje wychowawcze w nagłych przypadkach;
  •  prowadzenie zajęć wychowawczych i profilaktycznych;
  •  poradnictwo i pomoc wychowawcza dla rodziców;
  •  wsparcie, poradnictwo i pomoc wychowawcza dla grona pedagogicznego.

Pedagog: Anna Sańczuk
Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka

GODZINY  PRACY  PEDAGOGA
Rok szkolny 2021/2022
godziny do dyspozycji: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracy na rzecz ucznia


DZIEŃ TYGODNIA
GODZINY PRACY
PEDAGOGA
Budynek 1
Budynek 2
Poniedziałek
08.00 - 11.30
08.00 - 10.00
Wtorek
10.00 - 11.55
7.55 - 10.00
Środa
08.00 - 12.00
12.00 - 13.30

Czwartek
08.00 -11.00
11.00 -13.00

Piątek
10.00 - 12.00
08.00 - 10.00

Wróć do spisu treści