Przejdź do treści

Międzynarodowa kampania "Biała Wstążka"

Różne
Międzynarodowa kampania "Biała Wstążka"


25 XI – 10 XII
„Gorzej jest wtedy, gdy właśnie dom
staje się miejscem, do którego boimy się wracać, gdzie spotyka nas krzywda"
Międzynarodowa kampania "Biała Wstążka" symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia i powiedzenia stanowczego nie w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Kampania oznacza nie tylko deklarację wyrzeczenia się stosowania przemocy, ale także reagowania gdy jest się świadkiem takiej sytuacji bez względu na to czy będzie to przemoc fizyczna czy psychiczna.

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania, mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet.  
W kampanii, która została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim skierowana do nich, uczestniczy 55 państw. Jej celem jest rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania zjawisku.
Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.
Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości większość ofiar przemocy w rodzinie, to kobiety (w dalszej kolejności małoletni), a przeważająca liczba sprawców to mężczyźni. Bardzo często ofiarami przemocy domowej są też dzieci - świadkowie. Tylko w 2011 w Polsce zgłoszono 86 tysięcy spraw związanych z przemocą domową. Wiele przypadków przemocy wobec dzieci i kobiet nigdy nie zostaje zgłoszonych i tym samym nie odnotuje się ich w żadnych statystykach. Szacuje się, że w Europie w wyniku przemocy ze względu na płeć codziennie umiera siedem kobiet.

Polski kodeks karny zawiera osobny rozdział dotyczący przestępstw przeciwko rodzinie i opiece.
Jednym z przestępstw opisanych w tym rozdziale jest przestępstwo znęcania się nad rodziną - art. 207 kodeksu karnego. Zgodnie z tym artykułem, w przypadku uznania sprawcy winnym znęcania się nad osobą bliską, może zostać orzeczona kara do 5 lat więzienia lub nawet 10, gdy sprawca był szczególnie okrutny.
Przemoc nie skończy się sama.
Pierwszym krokiem do jej przerwania
jest przełamanie izolacji i milczenia.

Wróć do spisu treści