Przejdź do treści

Szkolny Konkurs Historyczny „GRA PLANSZOWA”-2022/2023

SZKOŁA > WYDARZENIA > Wydarzenia z życia szkoły
SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY „GRA PLANSZOWA”

Po raz pierwszy w naszej szkole zorganizowaliśmy Szkolny Konkurs Historyczny „Gra Planszowa”.
Konkurs skierowany był do uczniów kl. 4 - 8. Zadaniem uczestników było wykonanie dowolną techniką gry planszowej o tematyce historycznej.
Praca konkursowa mogła być stworzona  indywidualnie lub w zespole złożonym z maksymalnie 2 uczniów.
Głównymi celami  konkursu była  popularyzacja gier planszowych, rozwijanie wyobraźni oraz aktywności twórczej; prezentacja umiejętności dzieci i wymiana doświadczeń oraz szerzenie wiedzy o wybitnych postaciach i ważnych wydarzeniach historycznych.
Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasługują na pochwałę. Podczas oceny jury  zwracało uwagę na poziom trudności elementów gry, poprawność merytoryczną, odpowiedni dobór użytych materiałów oraz  estetykę pracy.
Laureatami konkursu zostali:
kategoria I – klasy 4-5
I miejsce:
Zofia Jankowska – kl. 5 a
wyróżnienie:
Gabriela Jankowska – kl. 5 a

kategoria II – klasy 6-8
I miejsce:
Elżbieta Urbanowicz oraz Lena Piasecka – kl. 6 b
II miejsce:
Stanisław Marcinkiewicz – kl. 6 a
III miejsce:
Ariela Walendzik oraz Sandra Ekstowicz – Piwko – kl.6 b
wyróżnienie:
Lena Bogdan – kl. 6 a

Gratulujemy!

Mariola Marcińczyk
Regina Sus

Wróć do spisu treści