Przejdź do treści

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego-2022/2023

SZKOŁA > WYDARZENIA > Wydarzenia z życia szkoły
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 r. Jest to data upamiętnienia tragicznych wydarzeń  w Bangladeszu z 1952 roku. Podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego, zginęło pięciu studentów. Po raz pierwszy dzień ten obchodzony był w 2000 roku. Przesłaniem święta jest ochrona języków ojczystych, promowanie wielojęzyczności i podkreślanie wartości edukacji językowej.
Tego dnia w naszej szkole odbyło się szereg różnorodnych działań tematycznie związanych z obchodami międzynarodowego DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO.
Pani Jolanta Świderska, logopeda, podczas zajęć zaprezentowała najmłodszym dzieciom przykładowe ćwiczenia oddechowe, dykcyjne i logopedyczne. Uczniowie klas czwartych oraz piątych mieli okazję uczestniczyć w konkursie frazeologicznym.
Ich starsi koledzy z klas szóstych, siódmych i ósmych zmagali się w rozgrywkach międzyklasowych w czterech konkurencjach: odmiana „osobliwych” wyrazów, „łamańce językowe”, test frazeologiczny  oraz   układanie tekstu  z „rozsypanki” wyrazowej. Wkrótce poznamy „Mistrzów Języka Polskiego”!

Tegoroczne święto przygotowały p. Mariola Głowicka oraz nauczycielki języka polskiego: p. Mariola Marcińczyk, p. Beata Sobolewska, p. Bożena Kulik.

Wróć do spisu treści