Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Laboratoria Przyszłości

DLA UCZNIÓW
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
To Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/laboratoriaWykorzystanie sprzętu zakupionego wramach projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI


Styczeń 2023:
Stacja lutownicza Yato.
Podczas zajęć kształtujących kreatywność w klasie VIIb uczennice wykonały ekologiczny pojazd kosmiczny z materiałów przeznaczonych do recyklingu. Wykorzystały narzędzie do łączenia elementów aluminiowych stanowiących konstrukcję modelu.
Uczniowie na lekcji biologii  utrwalali  wiadomości o królestwie zwierząt korzystając z plansz, kart, modeli i innych pomocy z projektu. Oczywiście na każdych zajęcia bardzo pomocna okazuje się tablica interaktywna.

Grudzień 2022:
Wykorzystanie sprzętu audiowizualnego  do nagłośnienia i oprawy muzycznej podczas inscenizacji Jasełek.
Wykorzystanie kamery do utrwalania projektów muzycznych.
Listopad 2022:
Zabawy z geometrią w klasie pierwszej z wykorzystaniem klocków Polydron Mix.
Uczniowie budują rozmaite figury płaskie i bryły geometryczne.  Klocki dają możliwość konkretnego działania i eksperymentowania.
Uczniowie na lekcjach fizyki wykorzystują zakpiony w ramach projektu moduł „Elektryczność”, budują obwody elektryczne, podłączają mierniki do pomiaru napięcia i natężenia prądu elektrycznego.
Październik 2022:
Uczniowie na zajęciach biologii wykorzystują monitor interaktywny oraz mikroskopy zzestawami preparatów mikroskopowych.
Sprzęt audiowizualny wykorzystywany był do nagłośnienia i oprawy muzycznej w obchodach Dnia Edukacji Narodowej oraz w Dniu Patrona szkoły.

Wrzesień 2022:
Zdjęcia przedstawiaja uczniów, którzy korzystają z zakupionych w ramach projektu tabletów na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz indywidualnych.
Na zajęciach z informatyki wuczniowie projektują cyfrowe modele do drukarki 3D wraz z akcesorjami FlashForge Adventurer.

Wróć do spisu treści