Przejdź do treści

Konkurs plastyczny "Mrozem malowane"-2022/2023

SZKOŁA > WYDARZENIA > Wydarzenia z życia szkoły
SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „MROZEM MALOWANE”

W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej został zorganizowany dla uczniów klas I - III szkolny konkurs plastyczny „Mrozem malowane”
Cele konkursu:
- Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej
dzieci.
- Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.
- Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik
plastycznych.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie techniką dowolną pracy plastycznej pt. „Mrozem malowane”. Na konkurs wpłynęło 17 prac.
Jury w składzie:
1. Justyna Mróz
2. Sylwia Gudel
3. Małgorzata Skrocka
przyznało następujące nagrody:
I miejsce
Alicja Sans Drążkiewicz kl. II b
Jan Lipinski kl. III a

II miejsce
Dominika Borkowska kl. I a
Roksana Brzuchalska kl. II a

III miejsce
Antoni Wrzosek kl. I b
Kornelia Świderska kl. III b

Wszystkie prace zostały wyeksponowane na tablicy. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 07.02.2023 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Nowej Wsi Ełckiej. Wszystkim uczestnikom konkursu dyplomy i nagrody wręczyła Pani Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej Pani Katarzyna Niedźwiecka.
Dziękujemy wszystkim uczniom za wzięcie udziału w konkursie.

Anna Organek, Danuta Pawłoska

Wróć do spisu treści