Przejdź do treści

Dzień Edukacji Narodowej-2022/2023

SZKOŁA > WYDARZENIA > Wydarzenia z życia szkoły
13 października, to wyjątkowy dzień w naszej społeczności uczniowskiej. W tym dniu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Młodzi artyści piosenkami i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli i pracowników administracji. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny ich trud pracy, ich poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków.
Każdy z nauczycieli i pracowników otrzymał ręcznie wykonaną laurkę. Głos zabrała też przewodnicząca Rady Rodziców. Oprócz miłych słów na ręce p. Dyrektor podarowała słodki kosz z cukierkami.

Na zakończenie akademii głos zabrał pani Dyrektor Katarzyna Niedźwiecka, która  jeszcze raz podziękowała wszystkim, którzy pomagali przy zorganizowaniu tej uroczystości. Po jej zakończeniu uczniowie udali się do klas.

Katarzyna Królczyk
Koordynator Samorządu Uczniowskiego
Wróć do spisu treści