Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Pedagog

SZKOŁA
Pedagog w szkole udziela pomocy pedagogiczno - psychologicznej  
uczniom i rodzicom.
Pomoc ta obejmuje:

  •   rozmowę wychowawczą;
  •  terapię pedagogiczną;
  •  interwencje wychowawcze w nagłych przypadkach;
  •  prowadzenie zajęć wychowawczych i profilaktycznych;
  •  poradnictwo i pomoc wychowawcza dla rodziców;
  •  wsparcie, poradnictwo i pomoc wychowawcza dla grona pedagogicznego.

Pedagog: Anna Sańczuk
Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka

GODZINY  PRACY  PEDAGOGA
Rok szkolny 2018/2019
godziny do dyspozycji: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracyna rzecz ucznia


DZIEŃ TYGODNIA
GODZINY PRACY
PEDAGOGA
Budynek 1
Budynek 2
Poniedziałek
11.30 - 13.00
13.00- 15.00
Wtorek
8.45 - 9.50
10.35 - 11.30
11.30 – 15.00

Środa
11.35 - 11.55
12.40 - 15.00
8.00 - 11.35
Czwartek
8.45 - 12.45
13.30 - 14.25
Piątek
8.00 – 9.50

Wróć do spisu treści