Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Pedagog

SZKOŁA
Pedagog w szkole udziela pomocy pedagogiczno - psychologicznej  
uczniom i rodzicom.
Pomoc ta obejmuje:

  •   rozmowę wychowawczą;
  •  terapię pedagogiczną;
  •  interwencje wychowawcze w nagłych przypadkach;
  •  prowadzenie zajęć wychowawczych i profilaktycznych;
  •  poradnictwo i pomoc wychowawcza dla rodziców;
  •  wsparcie, poradnictwo i pomoc wychowawcza dla grona pedagogicznego.
Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
Pedagog: Anna Sańczuk
Budynek Nr 1

Pedagog: Elżbieta Żukowska-Gasparewicz
Budynek Nr 2

GODZINY  PRACY  PEDAGOGA
Rok szkolny 2018/2019
godziny do dyspozycji: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracyna rzecz ucznia

DZIEŃ TYGODNIA
GODZINY PRACY PEDAGOGA
Poniedziałek
9.55 10.30
11.15- 12.40
Wtorek
8.00 – 10.45

Środa
11.55 12.45
13.30 - 14.30
Czwartek
10.30 11.30
Piątek
8.00 11.30
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej
tel/fax: Budynek nr 1: 87 619 74 25, Budynek nr 2: 87 568 37 54
Projekt i aktualizacja: Lucyna Kuryło
ul. Ełcka 18, 19-300 Ełk; sp.nwe@interia.pl
Wróć do spisu treści