Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Pedagog

SZKOŁA
Pedagog w szkole udziela pomocy pedagogiczno - psychologicznej  
uczniom i rodzicom.
          Pedagog: Anna Sańczuk
Pomoc ta obejmuje:

  •   rozmowę wychowawczą;
  •  terapię pedagogiczną;
  •  interwencje wychowawcze w nagłych przypadkach;
  •  prowadzenie zajęć wychowawczych i profilaktycznych;
  •  poradnictwo i pomoc wychowawcza dla rodziców;
  •  wsparcie, poradnictwo i pomoc wychowawcza dla grona pedagogicznego.
Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka

GODZINY  PRACY  PEDAGOGA
Rok szkolny 2017/2018

DZIEŃ TYGODNIA
GODZINY PRACY PEDAGOGA
Zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Poniedziałek
7.50 12.35

12.35 – 13.20
13.25 – 14.10
14.15 – 15.00
Wtorek
7.50 – 12.30
13.30 – 14.00
12.30 13.30
7.05 7.50
Środa
7.50 10.00


Czwartek
7.50 12.00


Piątek
7.50 11.35
11.35 12.35
12.35 13.20
13.25
14.10
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej
19-300 Ełk, tel/fax: 87 619 74 25, e-mail: sp.nwe@interia.pl
Projekt i aktualizacja: Lucyna Kuryło
Wróć do spisu treści