Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Pedagog

SZKOŁA
Pedagog w szkole udziela pomocy pedagogiczno - psychologicznej  
uczniom i rodzicom.
Pomoc ta obejmuje:

  •   rozmowę wychowawczą;
  •  terapię pedagogiczną;
  •  interwencje wychowawcze w nagłych przypadkach;
  •  prowadzenie zajęć wychowawczych i profilaktycznych;
  •  poradnictwo i pomoc wychowawcza dla rodziców;
  •  wsparcie, poradnictwo i pomoc wychowawcza dla grona pedagogicznego.

Pedagog: Elżbieta Żukowska-Gasparewicz
Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka

GODZINY  PRACY  PEDAGOGA
Rok szkolny 2020/2021
godziny do dyspozycji: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracy na rzecz ucznia


DZIEŃ TYGODNIA
GODZINY PRACY
PEDAGOGA
Budynek 1
Budynek 2
Poniedziałek
8.00 - 10.00
10.00- 12.00
Wtorek
11.00 - 12.00

8.00 – 11.00

Środa
9.00 - 12.00

8.00 - 9.00
12.00 - 13.30
Czwartek
9.00- 12.00
8.00 - 9.00
12.00 - 13.30
Piątek
8.00 – 9.30
9.30 - 11.00
Wróć do spisu treści