Pedagog - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Pedagog

SZKOŁA

Pedagog w szkole udziela pomocy pedagogiczno - psychologicznej  uczniom i rodzicom.

Pomoc ta obejmuje:

  •   rozmowę wychowawczą;

  •   terapię pedagogiczną;

  •   interwencje wychowawcze w nagłych przypadkach;

  •   prowadzenie zajęć wychowawczych i profilaktycznych;

  •   poradnictwo i pomoc wychowawcza dla rodziców;

  •   wsparcie, poradnictwo i pomoc wychowawcza dla grona pedagogicznego.

          Pedagog: Anna Sańczuk

 

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka......... zobacz film >>>

 

GODZINY  PRACY  PEDAGOGA
Rok szkolny 201
7/2018

 

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY PRACY PEDAGOGA

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Poniedziałek

7.50 12.35

12.35 – 13.20
13.25 – 14.10
14.15 – 15.00

Wtorek

7.50 – 12.30
13.30 – 14.00

12.30 13.30

7.05 7.50

Środa

7.50 10.00

Czwartek

7.50 12.00

Piątek

7.50 11.35

11.35 12.35

12.35 13.20
13.25
14.10

 
 
 
 
.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego