Przejdź do treści

Rada Rodziców

SZKOŁA
Ogólnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.

  Rada Rodziców  jest samorządną reprezentacją ogółu rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkoły. Radę stanowią, wybrani po jednym, przedstawiciele rodziców i opiekunów prawnych uczniów danej klasy.
Rada Rodziców współpracuje z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz pozostałymi pracownikami naszej szkoły. Ustawa o systemie oświaty daje jej szerokie kompetencje. Opiniuje dokumenty szkolne oraz pracę nauczycieli ubiegających się o awans.  Przedstawiciel wchodzi w skład komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na Dyrektora Szkoły.
Rada  gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek i darowizn. Przeznaczone są one głównie na pomoc materialną dla uczniów, nagrody w konkursach i zawodach sportowych oraz zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego podnoszących jakość nauczania naszych dzieci.
Rada Rodziców to także forum, na którym można wyrazić oczekiwania wobec szkoły i jej pracowników. Ma realny wpływ na funkcjonowanie szkoły, jako środowiska, w którym  dzieci spędzają wiele godzin dziennie i któremu rodzice powierzają odpowiedzialność za ich edukację.

Konto Rady Rodziców:
11 1020 4724 0000 3102 0005 6093

Wróć do spisu treści