Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Ogłoszenia-szkoła

SZKOŁA
Opieka stomatologiczna nad uczniami

W ramach zadań z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami  finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia dla uczniów szkół gminy Ełk został utworzony w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach, ul. Zielona 7 - Gabinet Stomatologiczny

Gabinet prowadzony będzie przez stomatologa - Panią Annę Wysocką.
Godziny pracy gabinetu
poniedziałek - 8 - 13
wtorek - nieczynny
środa - nieczynny
czwartek- 8 - 13
piątek- 8 - 13
Zapisy:
Osobiście w dni pracy gabinetu - Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach
ul. Zielona 7;
Telefonicznie: 696 532 519
Jak logować się do dziennika elektronicznego LIBRUS
Szanowni Państwo,
wraz z nowym rokiem szkolnym rodzice uczniów klas pierwszych otrzymają swoje loginy i hasła do kont w systemie Synergia.
Wielu rodziców rozpocznie również korzystanie z aplikacji mobilnej Librus, która jest alternatywnym sposobem dostępu do informacji o uczniu.


Prosimy o zapoznanie się z prezentacją, która w zwięzłej formie przedstawia:
- jak zalogować się do systemu Synergia,
- proces logowania do aplikacji mobilnej Librus dla rodziców i uczniów.
Prezentacja do pobrania tutaj

Zachęcamy również do skorzystania z artykułów na portalu Librus Rodzina, które zawierają krótkie instrukcje logowania.

Wypisanie dziecka ze szkoły lub przeniesienie do innej  
W związku z kontrolą przez szkołę obowiązku szkolnego przypominamy o konieczności dopełnienia przez Rodziców /prawnych opiekunów/, formalności związanych z wypisem dziecka ze szkoły, przeniesieniem do innej lub wyjazdem za granicę. Formalności należy dopełnić w sekretariacie szkoły, zgodnie z ustawowym obowiązkiem ciążącym na rodzicach/opiekunach.
W przypadku wyjazdu za granicę rodziców /opiekunów/i pozostawienia dziecka pod opieką innych osób, koniecznie jest ustanowienie opieki prawnej nad nieletnim dzieckiem i niezwłoczne poinformowanie szkoły.

Bezpieczeństwo podczas dowozu
Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa dzieci podczas dowozu do szkoły, Pedagog szkolny prosi o zapoznanie się
z Regulaminem zachowania się w autobusie szkolnym.
Wróć do spisu treści