Przejdź do treści

Moje dziecko idzie do szkoły

Różne
Szanowni Państwo.
Rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole wiąże się z wieloma istotnymi zmianami w jego życiu, jak również w życiu rodziców. Ten etap, to nowe problemy i zagrożenia wpływające na rozwój dziecka. Obowiązki szkolne, nowe środowisko, nowa organizacja czasu zbiegają się z okresem intensywnego wzrostu dziecka i mogą mieć wpływ na jego
zdrowie i prawidłowy rozwój.
Świadomość wpływu różnych czynników na samopoczucie dziecka i umiejętne postępowanie może zapobiec lub znacznie złagodzić ich negatywne oddziaływanie na młody organizm.

„Moje Dziecko Idzie do Szkoły” jest programem, którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które pomogą Państwu w przygotowaniu siebie i dziecka do nowego etapu, jakim jest rozpoczęcie przez „pociechę” nauki w szkole.


Wróć do spisu treści