Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

„Zamiana ról” – wiosenny tydzień samorządności-2020/2021

SZKOŁA > WYDARZENIA > Z ŻYCIA SZKOŁY - 2020/2021
„Zamiana ról” – wiosenny tydzień samorządności
Z okazji „Tygodnia Wiosny” Samorząd Uczniowski zorganizował zabawę pt.: „Zamiana ról” polegającąna tym, że  uczniowie zastępują nauczycieli w prowadzeniu zajęć online. Chętni uczniowie kl. 4-8 podjęli wyzwanie przeprowadzenia lekcji i wcielenia się w rolę nauczyciela. Uczniowie zgłosili się do wybranych nauczycieli i omówili kwestie merytoryczne i organizacyjne lekcji. Każdy uczeń wymyślił swoje propozycje organizacji takiej lekcji, decydował wspólnie z nauczycielem jaka jest rola ucznia i rola nauczyciela podczas lekcji, w jaki sposób i jakiej formie zostanie poprowadzona lekcja.
Taka zabawa daje możliwość zarządzania klasą, zasobami wiedzy, czasem, uczy podejmowania decyzji, kreatywności, współpracy, samodzielności, a także „wchodzenia w role”, co ma  korzystny wpływ na rozwój społeczny ucznia.  Poprzez udział w zabawie uczniowie poznają także wartości takie jak wolność słowa, równość i praworządność. Uczą się odpowiedzialności i wywiązywania się z obowiązków. Uczniowie podczas tygodnia samorządności rozwijali praktycznie wszystkie kompetencje kluczowe, m.in.: w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe, językowe, matematyczne, społeczne i obywatelskie, poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość, w zakresie uczenia się.
Oto relacje z tych lekcji:
W ramach wiosennego tygodnia samorządności w naszej szkole lekcję matematyki poprowadził uczeń klasy 4 a Stanisław Marcinkiewicz. Zajęcia dotyczyły utrwalenia poznanych wiadomości na tematułamków zwykłych. Matematyczną inspiracją, do zaprezentowania dodawania ułamkówzwykłych o jednakowych mianownikach, były... klocki lego.
Lekcję plastyki w klasie 7 a poprowadziła Nicole Kowalska. Lekcja dotyczyła komiksu, czyli historii przedstawionej w formie następujących po sobie obrazów, które są związane z tekstem. Uczniowie m.in. rozróżniali gatunki i tematykę dzieł w sztukach plastycznych, w tym funkcję karykatury oraz stosowali różnorodne wypowiedzi odnoszące się do sztuki komiksu.
Opiekun: p. Anna Choroś

Lena Piasecka i Amelia Pampuch, uczennice kl. 4 b, przeprowadziły lekcje utrwalające wiedzę historyczną z zakresu wojen i upadku Rzeczypospolitej. Dziewczęta znakomicie sprawdziły się w roli nauczycielek. Przygotowały quiz wiedzy, a także treściwe notatki. Koledzy i Koleżanki z klasy byli odpytywani i angażowani do pracy na lekcji. To była profesjonalnie przygotowana i przeprowadzona lekcja historii.
Ela Urbanowicz uczennica kl. 4 b wcieliła się w role nauczyciela języka polskiego. Otrzymała niełatwe zadanie. Musiała przeprowadzić lekcję z zakresu części mowy. Uczennica poważnie podeszła do zadania. Angażowała wszystkich uczniów, którzy kolejno czytali i powtarzali informacje, wykonali szereg ćwiczeń gramatycznych. Lekcja na 6.
Opiekun: p. Mariola Marcińczyk

W ramach działań SU przeprowadzono akcje wiosenne. Jedna z nich polegała na zamianie ról-tzn. chętni uczniowie po uzgodnieniu z nauczycielami mogli poprowadzić lekcję ( oczywiście po uprzednim omówieniu wszelakich szczegółów z nauczycielem przedmiotu).Zajęcia przyrodniczo-biologiczno-geograficzne cieszyły się sporym zainteresowaniem.
Marysia Buraczewska uczennica klasy  4b przeprowadziła dwugodzinną lekcję przyrody. Pani profesor Buraczewska doskonale była przygotowana do zajęć-zaproponowała notatkę w formie tabeli, dokładnie omówiła zagadnienia, a na zakończenie przeprowadziła z uczniami internetową grę dydaktyczną dotyczącą organizmów żyjących w jeziorze.
Mila Fiedoruk- uczennica kl. 7 b podjęła próbę zabawy w nauczyciela geografii-temat lekcji to: Wpływ transportu na rozwój usług i przemysłu
Podobnie Szymon Opacki  uczeń kl. 7 b-temat lekcji: Handel
Bardzo trudną rolę mieli  uczniowie  kl. 7 b Wiktoria Dobrzycka i Eryk Radkiewicz, którzy to prowadzili lekcje biologii-tematy lekcji dotyczył układu rozrodczego męskiego i żeńskiego.
Wszyscy nowi „ nauczyciele” wykazali się profesjonalizmem. Byli doskonale przygotowani do zajęć. Wzbogacali je prezentacjami, zagadkami, quizami.
Gratuluję odwagi i pomysłów-spokojnie można myśleć o emeryturze  :) - nowe pokolenie godnie zastąpi belfrów.
Opiekun: p. Bożena Składanek

Pomysł zorganizowania wiosennego tygodnia samorządności spotkał się z aprobata uczniów i nauczycieli. Cieszymy, się, ze wspólnie mogliśmy zmotywować uczniów do działania i sprawić, że lekcje były inne niż zwykle, wzmocnić poczucie sprawstwa uczniów,wywołać uśmiech na ich twarzach,w tym trudnym dla nich czasie, jakim jest pandemia.Dla nas najważniejsze jest to, że uczniowie poczuli się ważni w dniu prowadzenia swojej lekcji.
Dziękujemy uczniom za ciekawe przygotowane lekcje, a także  nauczycielom p. Annie Choroś, p. Marioli Marcińczyk i p. Bożenie Składanek  za ukierunkowanie i wspieranie uczniów podczas tych lekcji.
Uczniowie za przeprowadzone lekcje otrzymali dodatnie punkty z zachowania oraz ocenę z odpowiedniego przedmiotu.

Akcję zorganizował Samorząd Uczniowski wraz opiekunami p. Agnieszką Nowakowską i p. Bożeną Składanek
Agnieszka Nowakowska

Wróć do spisu treści