Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

SZKOŁA > WYDARZENIA > Z ŻYCIA SZKOŁY - 2018/2019
W dniu 19 czerwca 2019 r. zakończyliśmy Rok Szkolny 2018/2019.
18 czerwca miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów oraz nagród uczniom, którzy uczestniczyli w różnych konkursach lub zawodach.
19 czerwca 2019 r. cała szkolna społeczność uczestniczyła we Mszy św., której piękną oprawę muzyczną zapewnili nasi uczniowie.
Uroczystość w szkole rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego, następnie  dyrektor Jacek Szumski powitał przybyłych, a w szczególności absolwentów klas ósmych oraz klasy trzeciej gimnazjalnej. Składając życzenia wakacyjne przypomniał o bezpiecznym wypoczynku.
Następnie, obecny na uroczystości Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski wręczył nagrody wyróżniającym się uczniom, pogratulował wyników i  podziękował za pracę w mijającym roku szkolnym. Za bardzo dobre wyniki w nauce został uhonorowany Peter Elsner oraz Anita Chrzanowska. Mila Fiedoruk oraz Elwira Kasztelan zostały nagrodzone w związku z wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie „Matematyczny Kangur”.
W związku z realizacją projektu „Ja w Internecie”,  szkoła otrzymała od Wójta Osewskiego laptopy.
Na tej uroczystości nie mogło zabraknąć przewodniczącego Rady Rodziców. Pan Piotr Jaroszewski również pogratulował wyróżniającym się uczniom,  a wszystkim życzył udanych i spokojnych wakacji.
Po krótkich wystąpieniach wymienionych osób, nastąpiło przekazanie Sztandaru Gimnazjum in. Jana Bytnara PS. „Rudy”. Następnie absolwenci złożyli ślubowanie.
Następnie  zostały wręczone najlepszym absolwentom  świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody. Ważnym momentem uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych dla rodziców tych uczniów.
Dyrektor Jacek Szumski wręczył corocznie przyznawaną Nagrodę Dyrektora Szkoły. W tym roku został nagrodzony Peter Elsner.
W imieniu uczniów słowa pożegnania przekazali: Nikolina Potuszyńska oraz Adrian Puczyłowski.
Następnie świadectwa ukończenia Szkoły oraz Gimnazjum odebrali wszyscy uczniowie.
Po pożegnaniu absolwentów wychowawcy klas rozdali nagrody książkowe dla uczniów pozostałych klas.
Dalsze uroczystości odbyły się w klasach, gdzie uczniowie odebrali świadectwa oraz mieli okazję pożegnać się z wychowawcami i klasą.
Do zobaczenia we wrześniu.

Lucyna Kuryło
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej
tel/fax: Budynek nr 1: 87 619 74 25, Budynek nr 2: 87 568 37 54
Projekt i aktualizacja: Lucyna Kuryło
ul. Ełcka 18, 19-300 Ełk; sp.nwe@interia.pl
Wróć do spisu treści