Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Szkolny Konkurs Recytatorski „W świecie utworów Marii Konopnickiej” - 2018/2019

SZKOŁA > WYDARZENIA > Z ŻYCIA SZKOŁY - 2018/2019
Szkolny Konkurs Recytatorski „W świecie utworów Marii Konopnickiej”
14 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski zatytułowany „W świecie utworów Marii Konopnickiej”.
Jego celem były przede wszystkim popularyzacja twórczości Marii Konopnickiej oraz rozwijanie talentów recytatorskich.
Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VI. Recytujący przygotowali poezję lub fragment prozy Marii Konopnickiej.
Komisja konkursowa, oceniając pamięciowe opanowanie tekstu, intonację głosową, tempo recytacji i wyrazistość przekazu, wyłoniła zwycięzców:
I miejsce- Weronika Marciniak, kl. V b
II miejsce- Amelia Buraczewska, kl. IV a
III miejsce- Zuzanna Borkowska, kl. IVa oraz Wiktoria Dobrzycka, kl. V b.
Gratulujemy!

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe, natomiast wszyscy uczestnicy dyplomy.
Konkurs przygotowały: p. Regina Sus i p. Beata Sobolewska.

Beata Sobolewska
Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego
„W świecie utworów Marii Konopnickiej”

1. Cele konkursu:
- popularyzacja twórczości Marii Konopnickiej,
- rozwijanie talentów recytatorskich,
- rozwijanie kreatywności uczniów,
- wspieranie aktywności czytelniczej.

2. Warunki uczestnictwa:
- adresatami konkursu są uczniowie klas IV-VI;
- konkurs przewiduje recytację poezji lub prozy Marii Konopnickiej (prezentacja nie dłuższa niż 3 minuty);
- uczniowie powinni zgłosić się do dnia 10 maja 2019r. do p. Reginy Sus lub p. Beaty Sobolewskiej.

3. Termin konkursu:
Konkurs odbędzie się 14 maja 2019r. w świetlicy szkolnej (budynek nr 1)  o godz. 10.45.
4. Kryteria oceniania:
- pamięciowe opanowanie tekstu,
- intonacja głosowa,
- tempo recytacji,
- wyrazistość przekazu.

5. Pozostałe informacje:
- laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe, pozostali uczestnicy dyplom za udział                       w konkursie;
- werdykt zostanie ogłoszony podczas dnia z wychowawcą 18 czerwca 2019r.


Regulamin opracowały:
Beata Sobolewska
Regina Sus

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej
tel/fax: Budynek nr 1: 87 619 74 25, Budynek nr 2: 87 568 37 54
Projekt i aktualizacja: Lucyna Kuryło
ul. Ełcka 18, 19-300 Ełk; sp.nwe@interia.pl
Wróć do spisu treści