Szkoła Wierna Dziedzictwu - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Szkoła Wierna Dziedzictwu

SZKOŁA > PROJEKTY


Jesteśmy Szkołą Wierną Dziedzictwu

10.11.2017r. dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej, p. Jacek Szumski, odebrał w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” przyznany  przez Kapitułę Konkursu, powołaną przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Podejmowane w roku szkolnym 2016/2017 przez uczniów i nauczycieli działania służyły upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a przede wszystkim uczyły miłości do wielkiej i małej Ojczyzny oraz kształtowały w młodym pokoleniu postawy patriotyczne.
Realizacja wytyczonych przez Szkołę zadań przyczyniła się do zdobycia Certyfikatu, ale też sprzyjała poszukiwaniom nowych, skutecznych rozwiązań, podnoszących atrakcyjność i efektywność pracy naszej Szkoły. Uczniowie spotykali się z ciekawymi ludźmi
(np. z regionalnym rzeźbiarzem, p. Stanisławem Rudnikiem). Wyjeżdżali na zajęcia edukacyjne do Muzeum historycznego w Ełku. Uczestniczyli w apelach i spektaklach historycznych. Spacerowali po Ełku tropem historii regionu oraz odwiedzali lokalne miejsca pamięci. Wzięli udział w projekcie edukacyjnym BohaterOn – włącz historię, by złożyć hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego.  Pamiętali o Żołnierzach Wyklętych i ofiarach zbrodni katyńskiej. Brali udział w konkursie z historii Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty i w Wojewódzkim Konkursie wiedzy o Senacie RP. Częstym gościem w szkole była pani Wanda Kochanowska, animatorka kultury ludowej, która wraz z twórczyniami ludowymi prowadziła cykliczne zajęcia z upowszechniania kultury regionu Jak to dawniej bywało…. W trosce o język ojczysty uczniowie przystąpili też do konkursu o tytuł Mistrzów Języka Ojczystego.
Szczególne wyrazy uznania na drodze do przyznania Certyfikatu należą się uczniom koła historycznego Kocham Polskę i koła wokalnego.
Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia.


                                                                                          Koordynator projektu
                                                                                                      Regina Sus


O Projekcie "Szkoła Wierna Dziedzictwu" >>>

Szkoła Wierna Dziedzictwu
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
ubiega się o przyznanie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

I. Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” jest przyznawany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

II. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które:
1. Pomagają członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej postawy patriotyczne.
2. Zarządzają projektami w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz długofalowości działań.
3. Doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej, dążąc do zwiększenia jej skuteczności.
4. Tworzą klimat społeczny sprzyjający rozwojowi, osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości.

III. Oceny działań szkół/placówek dokonuje Kapituła Konkursu powołana przez Warmińsko– Mazurskiego Kuratora Oświaty, w skład której wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:
1. Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
2. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
4. Delegatura IPN w Olsztynie


IV. Certyfikat przyznawany jest na okres 3 lat. Po upływie tego czasu szkoła/placówka ma prawo ponownie ubiegać się o ten dokument.


V. Certyfikat nadaje rangę przedsięwzięciom podejmowanym przez szkołę/placówkę, która staje się wzorem do naśladowania. Uzyskuje ona prawo posługiwania się tytułem w oficjalnych sytuacjach. Ponadto zostaje wpisana do rejestru Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Rejestr ten jest publikowany na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

(W oparciu o regulamin przyznawania szkole/placówce
Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty)


Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”


Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Niezbędna jest troska o prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia, o jego właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych, tradycji i zwyczajów. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz tożsamości narodowej i regionalnej pozwala człowiekowi na własną identyfikację oraz interpretację, przygotowuje do życia w społeczeństwie i kulturze, wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym, odgrywa szczególną rolę na obszarze wielokulturowym. Nasz świat z jednej strony charakteryzuje się rosnącą współzależnością, tendencją do homogenizacji i uniformizacji, z drugiej natomiast poszukuje korzeni, sposobów wzmocnienia tożsamości lokalnych i regionalnych przy jednoczesnym zachowaniu dystansu do innych. Współczesny człowiek, broniąc się przed globalizacją i uniformizacją, zaczyna poszukiwać tego, co nas odróżnia od innych. Wartości tych poszukuje w regionalizmie, swoich lokalnych korzeniach.
Nasza szkoła podejmuje szereg działan prowadzących do uzyskania Certyfikatu.
Koordynatorem Projektu na terenie szkoły jest p. Regina Sus


Działania naszej szkoły w ramach ubiegania się o Certyfikat  "Szkoła Wierna Dziedzictwu"

 
 
 

Działalność Koła historycznego "Kocham Polskę"

14. 10. 2017 r.

Projekt edukacyjny „Jaka jest historia drzewa genealogicznego Józefa Piłsudskiego?”

14.06.2017 r.

Spotkanie z panem Stanisławem Rudnikiem – warsztaty rzeźbiarskie

18.05.2017 r.

„Konstytucja 3 Maja” – przedstawie-nie dla klas trzecich

28.04. 2017 r.

Święto Flagi oraz Konstytucji 3 Maja

12.04. 2017 r.

By czas nie zatarł pamięci...

14.04.2017 r.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

06.04.2017 r.

"Jak to dawniej bywało..." tradycje i obrzędy wielkanocne

29.03.2017

Nasze dziedzictwo kulturowe- Stanisław Rudnik z Ełku, rzeźbiarz -  warsztaty rzeźbiarskie

03.03.2017 r.

Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

21.02.2017 r.

Szkolny konkurs o tytuł "Mistrzów Języka Ojczystego"

13.02.107 r.

Udział uczniów w XV Wojewódzkim Konkursie wiedzy o Senacie RP

14.12.2016 r.

"Jak to dawniej bywało..." zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem

21.11.2016 r.

"Obrazki z Sienkiewicza" - konkurs upamiętniający  170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza

14.11.2016 r.

Udział uczniów w Konkursie historycznym Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

12.11.2016 r.

Lekcja muzealna  "Warsztaty z historią drukarstwa w tle"

09.11.2016 r.

Narodowe Święto Niepodległości

02.11.2016 r.

"Po Polsce podróże... małe i duże"

28.10.2016 r.

"Polskie symbole narodowe"-lekcja muzealna

12.10.2016 r.

"Jak to dawniej bywało..." jesienne prace w gospodarstwie

 

Projekt BohaterON - włącz historię

29.09.2016 r.

W Muzeum Historycznym w Ełku

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego