Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Stołówka szkolna

Różne

Ze względu na Centralizację Podatku VAT z dniem 01.03.2017 r. opłaty za obiady można uiszczać przelewem, na konto bankowe szkoły lub dokonywać wpłat u intendenta.

Przelew powinien zawierać następujące dane:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej
Nr rachunku: 56 1240 5745 1111 0010 4468 1116
Obiady za miesiąc ........ (podać nazwę miesiąca, za który jest wnoszona opłata)
Imię i nazwisko dziecka
Klasa (np. 4 b)


Odpłatność za obiady w miesiącu marcu 2019 r. wynosi:

szkoła - 21 dni x 2,50 zł = 52,50 zł
przedszkole - 21 dni x 5 zł = 105,00 zł

Od podanej kwoty będą odliczone zgłoszone  odpisy z miesiąca lutego.
W razie odpisów  prosimy o kantakt z intendentem.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej
19-300 Ełk, tel/fax: 87 619 74 25, e-mail: sp.nwe@interia.pl
Projekt i aktualizacja: Lucyna Kuryło
Wróć do spisu treści