Samorząd Uczniowski - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Samorząd Uczniowski

SZKOŁA


Samorząd Uczniowski naszej szkoły tworzą wszyscy uczniowie.
Reprezentowani są oni przez przewodniczących swoich klas.
Bierze on czynny udział w życiu szkolnym. Co roku jego skład ulega zmianie. Wybieramy do samorządu uczniów, którzy zaproponują najciekawsze pomysły na uprzyjemnienie nam szkolnej codzienności. W jego ramach działają sekcje zadaniowe, które mają przypisane określone funkcje.
Do stałych punktów działalności naszego samorządu należy organizowanie wszelkich imprez tanecznych, tj. dyskoteki, andrzejki.  Przygotowujemy też szkolne Mikołajki i Walentynki.

Działania SU są koordynowane przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w r. szk. 201
7/2018 jest p. Katarzyna Królczyk

Dokumenty Samorządu Uczniowskiego:


Regulamin Samorządu Uczniowskiego >>>

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w r. szk. 2017/2018


przewodniczący:  Piotr Elsner


z-ca przewodniczącego:  Rufin Fiedoruk


sekretarz:  Jakub Giedzicz

ZARZĄD
przewodnicząc
y:  Piotr Elsner - kl. 2 b gim.
z-ca pr
zewodniczącego:  Rufin Fiedoruk - kl. 6 b
sekretarz:  
Jakub Giedzicz - kl. 6 a  

SEKCJE W BUDYNKU NR 1


Sekcja porządkowa
przewodniczący:
Jan Zabaźny kl. IVa
Mateusz Suchowiecki kl. IVa
Kacper Uściłowicz kl. IVa


Sekcja plastyczna

przewodniczący:
Wiktoria Dobrzycka kl. IVb
Natalia Łozińska kl. IVb
Karolina Sobolewska kl. Va


Sekcja rozrywkowa
przewodniczący:
Emilia Piekarska kl. Vb
Oliwia Makarewicz kl. VIa
Sebastian Dobrzycki kl. VIa

SEKCJE W BUDYNKU NR 2


Sekcja porządkowa
przewodniczący:
Łukasz Szorc kl. 3c gimnazjum
Mateusz Piktel kl. 3c gimnazjum
Daniel Bojarski kl. 3c gimnazjum


Sekcja plastyczna

przewodniczący:
Iza Opacka kl. 3b gimnazjum
Anastazja Kalicka kl. 3b gimnazjum
Paulina Lachowicz kl. 3b gimnazjum


Sekcja rozrywkowa
przewodniczący:
Igor Lisowski kl. 3a gimnazjum
Milena Worm kl. 3c gimnazjum
Jakub Kupryś kl. 3a gimnazjum

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w r. szk. 2016/2017


ZARZĄD
przewodnicząc
y:  Bosińska Oliwia - kl. VI b
z-ca pr
zewodniczącego:  Chrzanowska Anita - kl. VI a
sekretarz:  
Lidia Supińska - kl. V a   

Sekcja plastyczna
przewodniczący:
Aleksandra Mrówka kl. VIb
Aleksandra Ziemkiewicz kl. VIb
Katarzyna Bućko kl. VIb
Oliwia Krocz kl. VIb

Sekcja  porządkowa
przewodniczący:
Rufin Fiedoruk kl. Vb
Gabriel Sobolewski kl. Vb
Sebastian Sulewski kl. Vb
Filip Pyczot kl. Vb

Sekcja  rozrywkowa
przewodniczący:
Adrian Puczyłowski kl. VIa
Dawid Kosmaty kl. VIa
Jan Jaroszewski kl. VIa
Filip Kalinowski kl. VIb

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w r. szk. 2015/2016


ZARZĄD
przewodnicząc
y:  Borkowska Kamila -  kl. VI a
z-ca pr
zewodniczącego:  Rozalia Drozd - kl. VI b
sekretarz:  
Lidia Supińska - kl. V a
skarbnik:
Adrian Puczyłowski    - kl. V b


Sekcja gospodarcza -
przewodniczący:

Anita ChrzanowskaSekcja plastyczna -
przewodniczący:
Oliwia Bosińska

Sekcja rozrywkowa -przewodniczący:Piotr Elsner

Przewodniczący
Samorządów Klasowych
IV a - Daniel Siwek
IV b - Wiktoria Pogorzelska
V a Anita Chrzanowska
V b - Oliwia Krocz
VI a - Piotr Borys
VI b - Michał Choroś

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w r. szk. 2014/2015

ZARZĄD
przewodniczący:  
Milena Worm -  kl. VI a
z-ca przewodniczącego:  
Iza Opacka - kl. VI a
sekretarz:  
Julita Gajek - kl. VI a
skarbnik:   
Anna Downar - kl. VI a

CZŁONKOWIE
przewodnicząsy sekcji
przewodniczący Samorządów Klasowych

1. Sekcja gospodarcza -
przewodniczący:

Anna Downar

2. Sekcja plastyczna -
przewodniczący:
Daria Rynkowska

3. Sekcja rozrywkowa -
przewodniczący:

Peter Elsner

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w r. szk. 2013/2014

ZARZĄD
przewodniczący:  
Milena Worm -  kl. V a
z-ca przewodniczącego:  
Anna Downar - kl. V a
sekretarz:  
Gabriela Radzikowska - kl. VI b
skarbnik:   
Julita Gajek - kl. V a

CZŁONKOWIE
J
ermak Martyna - kl. IV a
Piotr Elsner - kl. IV b
K
laudia Olszewska - kl. V b
Kacper Puczyłowski - kl. VI a

1. Sekcja gospodarcza -
przewodniczący:

Martyna Jermak

2. Sekcja plastyczna -
przewodniczący:
Klaudia Olszewska

3. Sekcja rozrywkowa -
przewodniczący:

Kacper Puczyłowski

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w r. szk. 2012/2013

ZARZĄD
przewodniczący:  Downar  Weronika   kl. V a
z-ca przewodniczącego:  Paulina Tyszko  kl. VI
sekretarz:  Katarzyna Szkraba  kl. VI b
skarbnik:   Łukasz Szorc  kl. IV b

CZŁONKOWIE
Julita Gajek - kl. IV a,
Gabriela Radzikowska - kl. V b,
Karolina Durko kl. V b,
Arkadiusz Śliczner - kl. VI b                          
Katarzyna Sypytkowska kl. V b  

1. Sekcja gospodarcza -
przewodniczący:
Karolina Durko
Weronika Zaborowska
Karolina Zarzecka
Dawid Sawicki
Jakub Sobolewski

2. Sekcja plastyczna -
przewodniczący:
Katarzyna Sypytkowska
Julia Głowacka
Aneta Borkowska
Weronika Mickiewicz
Julita Starzyńska
Daria Rynkowska

3. Sekcja rozrywkowa -
przewodniczący:
Arkadiusz Śliczner
Maciej Niedźwiecki
Michał Elsner
Mateusz Szorc
Kamil Konopko

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w r. szk. 2011/2012

Przewodnicząca SU - Mirella Zalewska

ZARZĄD
przewodniczący:   Mirella Zalewska kl. VI a
z-ca przewodniczącego:  Natalia Izbicka kl. VI b
sekretarz:  Gabriela Radzikowska kl. IV b
skarbnik:   Kacper Mczydłowski kl. V b

1. Sekcja redakcyjna -
przewodniczący:
Ines Gałaszewska
Sara Goliszek
Julia Głowacka
Patryk Choma
Kacper Malinowski

2. Sekcja plastyczna -
przewodniczący:
Katarzyna Sypytkowska
Alicja Zagroba
Paulina Dąbrowska
Anita Szawarska
Karolina Drozd
Magdalena Sypytkowska

3. Sekcja rozrywkowa -
przewodniczący:
Kamil Koszczuk
Michał Kalinowski
Maciej Gawryś
Norbert Krymski
Sebastian Zabłocki

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego