Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

PRZEDSZKOLE

Rekrutacja do przedszkola na rok  szk. 2019/2020
Dokumenty do pobrania:

Harmonogram rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi Ełckiej

Deklaracja kontynuacji pobytu w  Przedszkolu Samorządowym w Nowej Wsi Ełckiej
Wniosek o przyjecie dziecka do Przedszkola Samorzadowego w Nowej Wsi Elckiej - 2019-2020
Załącznik Nr 1 - Oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o dochodach
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego
Wróć do spisu treści