Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Rekrutacja do klasy sportowej

Różne
Drodzy rodzice dzieci szkoły podstawowej klas trzecich!
Od 1 września 2021r. planujemy utworzyć wSzkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej  klasę sportową ze specjalnością: piłka nożna chłopców oraz piłka siatkowadziewcząt.
W trakcie kształcenia zapewniamy:
1. Realizację programu szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwego dla tego typu szkoły.
2. Uczniowie w klasie mają tygodniowo 10 godzin wychowania fizycznegow tym udział w rozgrywkach międzyszkolnych, turniejach krajowychi sparingach co stwarza dzieciom warunki do rozwoju zamiłowań i uzdolnień.
3. W ramach programu zajęć uczniowie wyjeżdżają na letnie i zimowe obozy sportowe.
4. Dzięki treningom na świeżym powietrzu lub zajęciom w sali gimnastycznej uczniowie otrzymują sporą dawkę ruchu zapobiegającą schorzeniom układu ruchu i otyłości tak powszechnym w dzisiejszych czasach.
5. Uczniowie klas sportowych uczą się systematyczności, zaangażowania w działaniu oraz zdrowego stylu życia. To czyni je bardziej odpornymi na stres i niespodzianki życia dorosłego.
6. Dzięki specjalizacji w określonej dyscyplinie sportu mają szansę na nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami z innych regionów Polski, a także poznanie miejsc, których ich rówieśnicy być może nigdy nie zobaczą.
7. Zapewniamy odpowiednie obiekty i urządzenia sportowe niezbędne dla realizacji szkolenia oraz współpracę z różnymi klubami w regionie.
9. Zapewniamy odpowiednich nauczycieli, trenerów i instruktorów zajmujących się danym profilem nauczania.

W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić do nauczycieli W-F  p. Kamila Suchockiego (669051458), p. Jacka Szumskiego (605641880) lub do sekretariatu szkoły
(0-87)619-74-25.      

Rodziców uczniów klas 3, którzy chcieli by ich dzieci były w klasie sportowej, prosimy o wypełnienie deklaracji i dostarczenie do sekretariatu szkoły do dnia 31 marca 2021 r.
deklaracja do pobrania >>>

Czy warto zapisać dziecko do klasy sportowej?
W życiu każdego z rodziców pojawia się moment, w którym muszą podjąć decyzję odnośnie dalszej edukacji swojego dziecka. Wiele osób zastanawia się nad wyborem klasy sportowej, jednak waha się czy jest to dobry wybór. Jakie zalety ma klasa sportowa?

Rodzice, którzy nie chcą, aby ich dzieci chodziły do takich klas, argumentują, że klasa sportowa kładzie za duży nacisk na wychowanie fizyczne, zaniedbując tym samym rozwój intelektualny dziecka. Jest to mit, gdyż dzieci z takich klas normalnie uczestniczą w zwykłych lekcjach, jedynie mają większą liczbę godzin wychowania fizycznego. Nie wpływa to negatywnie na ogólny rozwój dziecka, wręcz przeciwnie.
Wybór klasy sportowej jest dobrą decyzją zwłaszcza dla dzieci, które interesują się daną dyscypliną sportu. Większa liczba zajęć sportowych pozwala rozwinąć zainteresowania i pozytywnie wpływa na cały organizm.

Dlaczego warto wybrać klasę sportową? Oto kilka argumentów, które przekonają niezdecydowanych rodziców.
 • Dzieci potrzebują ruchu
 • Sport, nawet w tak dużej ilości (10 godzin zajęć tygodniowo), pozytywnie wpływa na stan zdrowia dziecka. Mimo dużego wysiłku, dziecko po takich zajęciach szybciej się uczy, gdyż  czuje się pobudzonym – mózg jest lepiej dotleniony, dzięki czemu łatwiej skupić mu się na nauce.
 • Sport kształtuje charakter
 • Sport kształtuje charakter uczniów – stają się oni zmotywowani do działania, posiadają silną wolę i  chęć samorealizacji. Dodatkowo, od młodych lat uczą się organizacji. Muszą tak zaplanować swoje obowiązki, by znaleźć czas także na przyjemności. Wyznaczają sobie cele w życiu i do nich dążą.
 • Szansa na sukces.
 • Sport rozwija pasję dziecka, co w przyszłości może zaowocować tym, że będzie ono bardziej zmotywowane, a także nie będzie szukało odreagowania emocji w inny sposób. Skupienie się na sporcie sprawia także, że dziecko nie spędza całego wolnego czasu przed komputerem, co w dzisiejszych czasach jest sporym zagrożeniem.
 • Zdrowe nawyki.
 • Dziecko uczy się pewnych zdrowych nawyków, które są przydatne podczas całego życia. Mimo ukończenia szkoły, takie osoby z chęcią spędzają czas na zewnątrz i uprawiają sporty – co wpływa na ich lepszy stan zdrowia. Nawyki z dzieciństwa procentują w dalszym życiu.
 • Kontakty towarzyskie.
 • Klasy sportowe bardzo zbliżają uczniów – przyjaźnie powstają dzięki wspólnej pasji. Podczas  wyjazdów, obozów, treningów i zawodów, dzieci uczą się obowiązku pomocy innym oraz współpracy.
 • Klasa sportowa to bardzo dobry wybór, o ile samo dziecko jest nią zainteresowane. Rozwój fizyczny, jaki zapewnia taka klasa sprawia, że odnosi ono sukcesy nie tylko w sporcie, ale także w innych sferach życia.


Wróć do spisu treści