Rada Rodziców - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Rada Rodziców

SZKOŁA

Ogólnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.

Rada Rodziców  jest samorządną reprezentacją ogółu rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkoły. Radę stanowią, wybrani po jednym, przedstawiciele rodziców i opiekunów prawnych uczniów danej klasy.

Rada Rodziców współpracuje z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz pozostałymi pracownikami naszej szkoły. Ustawa o systemie oświaty daje jej szerokie kompetencje. Opiniuje dokumenty szkolne oraz pracę nauczycieli ubiegających się o awans.  Przedstawiciel wchodzi w skład komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na Dyrektora Szkoły.
Rada  gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek i darowizn. Przeznaczone są one głównie na pomoc materialną dla uczniów, nagrody w konkursach i zawodach sportowych oraz zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego podnoszących jakość nauczania naszych dzieci.

Rada Rodziców to także forum, na którym można wyrazić oczekiwania wobec szkoły i jej pracowników. Ma realny wpływ na funkcjonowanie szkoły, jako środowiska, w którym  dzieci spędzają wiele godzin dziennie i któremu rodzice powierzają odpowiedzialność za ich edukację.


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

  • Przewodniczący: Izabela Bogdan

  • Z-ca przewodniczącego: Rafał Piasecki

  • Skarbnik: Anna Romejko

  • Sekretarz: Ewa Frączkowska
Dorota Urbanowicz
Izabela Świderska
Adam Borkowski
Joanna Senica
Marek Liwoch
Edyta Ewa Mickiewicz
Mariusz Gajek
Piotr Jaroszewski
Maria Samełko
Aneta Barbara Łosiewicz Pogorzelska
Piotr Szymański
Bogumiła Cieniewicz


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego