Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Podsumowanie akcji "GÓRA GROSZA"-2019/2020

SZKOŁA > WYDARZENIA > Z ŻYCIA SZKOŁY - 2019/2020
Podsumowanie akcji  „GÓRA GROSZA”
W dniach od 25 listopada 2019 roku do końca grudnia odbywała się w naszej szkole wielka zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.
Jest to akcja o charakterze dobroczynnym, a jej głównym celem jest zebranie środków na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym. Uczniowie oraz ich rodzice, nie pozostali obojętni na krzywdę drugiej osoby i chętnie się do tej akcji przyłączyli. W ten sposób wsparliśmy Towarzystwo Nasz Dom, a tym samym pomogliśmy dzieciom w całej Polsce, które nie mają możliwości i szczęścia dorastać wśród najbliższych. Towarzystwo Nasz Dom udziela bowiem wsparcia dzieciom z „zawodowych” rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, domów dla dzieci i innych placówek opiekuńczo wychowawczych.  Ta wspaniała inicjatywa oprócz wspólnego celu została wyróżniona przez pana Dyrektora nagrodą. Po zakończeniu akcji przyszła pora na podliczenie wszystkich pieniędzy wrzuconych do skarbonki.
Udało nam się zebrać łącznie 1275,90 zł.
Po podliczeniach okazało się, że najwięcej groszy zebrały klasy II B (160,20 zł) i VA (161,45zł). Różnica między tymi klasami wynosiła dosłownie 1,25 zł dlatego pan Dyrektor zdecydował, że nagrodzi te dwie klasy a nagrodą był wyjazd do kina.
Udział w tej akcji pomógł uzmysłowić naszym uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.  Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom, którzy wsparli tą akcję.

Koordynator Samorządu Uczniowskiego
Katarzyna Królczyk
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Emilia Czerniawska

Wróć do spisu treści