Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

„Poczuj to na własnej skórze”. Lekcja o szacunku w kl. 5 b-2019/2020

SZKOŁA > WYDARZENIA > Z ŻYCIA SZKOŁY - 2019/2020
„Poczuj to na własnej skórze”. Lekcja o szacunku w kl. 5 b.
„Poczuj to na własnej skórze”- to tytuł lekcji w formie warsztatów w jakiej mieli okazję uczestniczyć uczniowie kl. 5 b zorganizowanej przez  p. Agnieszkę Nowakowską we współpracy z  p. Beatą Sobolewską.  
Ideą lekcji było uświadomienie uczniom czym jest szacunek do siebie i innych,  kształtowanie umiejętności dostrzegania i oceniania zachowań swoich i innych oraz rozwijanie u uczniów postaw zmierzających do eliminowania zachowań negatywnych, a także propagowanie zachowań sprzyjających rozwijaniu pozytywnych relacji koleżeńskich.
Lekcję rozpoczęliśmy od dramy z jabłkiem, której celem było zrozumienie cudzych przeżyć i emocji. Jabłko rzucone o podłogę z zewnątrz nie miało skaz, ale po przekrojeniu okazało się, że jest całe obite. Takie „siniaki” to symbol braku szacunku, słów, które ranią i zostają w człowieku czasami na całe życie. Drama pobudziła uczniów do własnych przemyśleń i refleksji.
Następnie odbyła się pogadanka na temat szacunku. Wspólnie z uczniami ustaliliśmy, że szacunek to fundament poprawnych relacji międzyludzkich. Powiedzieliśmy sobie także, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do innych ludzi, czy środowiska,  ale także do nas samych. Szacunek powinien być lustrem, w którym każdy człowiek chciałby się chętnie przeglądać, brak szacunku zaś to prosta droga do agresji, nienawiści, dyskryminacji, konfliktów i przemocy.
Uczniowie wykonując kolejne ćwiczenie poczuli na własnej skórze jak ciężko jest uchronić podrzucane balony symbolizujące istotne dla nich wartości przed upadkiem i zniszczeniem przez innych. Ćwiczenie miało pokazać, że często jest tak że inni nie szanują, depczą wartości drugiej osoby nie licząc się z jej odczuciami.
Dzięki odgrywanym scenkom sytuacyjnym uczniowie poczuli na własnej skórze jak to jest gdy zostanie naruszona ich godność, wartości, wybory, własność oraz przestrzeń. Uczniowie dowiedzieli się jakie są sposoby prowadzenia dialogu i jak należy okazywać szacunek oraz  jak reagować na nieprzyjemne sytuacje. Następnie uczniowie wykonali plakaty, na których przedstawili własne rozumienie wartości jaką jest szacunek.
Na koniec ustaliliśmy, że warto jest okazywać szacunki na co dzień np. poprzez uśmiech, kulturalny język, słuchanie, dbanie o cudzą własność, ponieważ kiedy traktujemy ludzi z szacunkiem, oni czują się bezpiecznie, są szczęśliwi, mogą realizować swoje  

Agnieszka Nowakowska
Wróć do spisu treści