Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Organizacja pracy szkoły

SZKOŁA

ROZKŁAD DZWONKÓW

SZKOŁA  PODSTAWOWA
KLASY GIMNAZJALNE

Zajęcia

Przerwy

Zajęcia

Przerwy

0

0

7.05 - 07.50

7.50 - 08.00

1

8.00 - 8.45

1

8.00 - 8.45

8.45 - 8.55

8.45 - 8.50

2

8.55 - 9.40

2

8.50 - 9.35

9.40 - 9.45

9.35 - 9.45

3

9.45 - 10.30

3

9.45 - 10.30

10.30 - 10.35

10.30 - 10.35

4

10.35 - 11.20

4

10.35 - 11.20

11.20 - 11.45
( obiad )

11.20 - 11.25

5

11.45 - 12.30

5

11.25 - 12.10

12.30 - 12.35

12.10 - 12.35
(obiad)

6

12.35 - 13.20

6

12.35 - 13.20

11.20 - 11.45

11.20 - 11.45

7

13.25 - 14.10

7

13.25 - 14.10

14.10 - 14. 15

14.10 - 14. 15

8

14.15 - 15.00

8

14.15 - 15.00

15.00- 15.05

15.00- 15.05

9

15.05- 15.50

9

15.05- 15.50

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej
19-300 Ełk, tel/fax: 87 619 74 25, e-mail: sp.nwe@interia.pl
Projekt i aktualizacja: Lucyna Kuryło
Wróć do spisu treści