Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Organizacja pracy przedszkola

PRZEDSZKOLE
Praca nauczyciela w przedszkolu wymaga nie tylko  wykształcenia i nieustannego szkolenia, ale także pedagogicznej intuicji   i niewyczerpanego źródła miłości i cierpliwości.
Dlatego nasze nauczycielki to  wykwalifikowani pedagodzy przedszkolni, pełni pasji i entuzjazmu, wiedzący jak pracować nad rozwojem dzieci. Przedszkole współpracuje z pedagogiem szkolnym.

Kadra przedszkola :
grupa 3 latków
Grażyna Rogowska  (wychowawca)
Marzena Szumska (wychowawca)

grupa 4 latków
Justyna  Nowicka - (wychowawca)
Monika Wołyniec  - (wychowawca)

grupa 5 latków
Joanna Kossakowska (wychowawca)
Anna Organek - (wychowawca)


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 - 8.00

Schodzenie się dzieci w sali, zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem.

8.00 - 8.15

Zabawy ruchowe integrujące całą grupę, gimnastyka poranna, czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku.

8.15 – 8.45

Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

8.45 – 9.30

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.

9.30 - 10.20

Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie.

10.20 - 10.30

Zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu.

10.30 – 10.50

Zupa

10.50 - 11.00

Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

11.00 - 12.00

Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

12.00 - 12.15

Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu.

12.15 - 12.45

Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

12.45 – 13.00

Czynności samoobsługowe- przygotowanie do leżakowania.

13.00 - 14.30

Leżakowanie: słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej.

14.30 - 15.00

Czynności samoobsługowe, czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

15.00 – 15.15

Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

15.15 - 17.00

Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu.
Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Praca indywidualna, zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej
19-300 Ełk, tel/fax: 87 619 74 25, e-mail: sp.nwe@interia.pl
Projekt i aktualizacja: Lucyna Kuryło
Wróć do spisu treści