Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Organizacja pracy przedszkola

PRZEDSZKOLE
Praca nauczyciela w przedszkolu wymaga nie tylko  wykształcenia i nieustannego szkolenia, ale także pedagogicznej intuicji   i niewyczerpanego źródła miłości i cierpliwości.
Dlatego nasze nauczycielki to  wykwalifikowani pedagodzy przedszkolni, pełni pasji i entuzjazmu, wiedzący jak pracować nad rozwojem dzieci. Przedszkole współpracuje z pedagogiem szkolnym.

Kadra przedszkola :
grupa 3 latków
Grażyna Rogowska  (wychowawca)
Marzena Szumska (wychowawca)

grupa 4 latków
Justyna  Nowicka - (wychowawca)
Monika Wołyniec  - (wychowawca)

grupa 5 latków
Joanna Kossakowska (wychowawca)
Anna Organek - (wychowawca)


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 - 8.00
Schodzenie się dzieci w sali, zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem.
Zajęcia dodatkowe.
8.00 - 8.15
Zabawy ruchowe integrujące całą grupę, gimnastyka poranna, czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku.
8.15 – 8.45
Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.
8.45 – 9.30
Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.
9.30 - 10.20
Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie.
10.20 - 10.30
Zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu.
10.30 – 10.50
Zupa
10.50 - 11.00
Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.
11.00 - 12.00
Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego.
12.00 - 12.15
Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu.
12.15 - 12.45
Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.
12.45 – 13.00
Czynności samoobsługowe - przygotowanie do leżakowania.
13.00 - 14.30
Leżakowanie: słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej.
14.30 - 15.00
Czynności samoobsługowe, czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.
15.00 – 15.15
Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.
15.15 - 17.00
Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu.
Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Praca indywidualna, zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej
tel/fax: Budynek nr 1: 87 619 74 25, Budynek nr 2: 87 568 37 54
Projekt i aktualizacja: Lucyna Kuryło
ul. Ełcka 18, 19-300 Ełk; sp.nwe@interia.pl
Wróć do spisu treści