Ogłoszenia-szkoła - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Ogłoszenia-szkoła

SZKOŁA
 

EUROPEJSKI PROGRAM: "Mleko w szkole"
Dzieci z naszej szkoły otrzymują darmowe mleko w ramach
unijnego programu   "Mleko w szkole".


Wypisanie dziecka ze szkoły lub przeniesienie do innej
W związku z kontrolą przez szkołę obowiązku szkolnego przypominamy o konieczności dopełnienia przez Rodziców /prawnych opiekunów/, formalności związanych z wypisem dziecka ze szkoły, przeniesieniem do innej lub wyjazdem za granicę. Formalności należy dopełnić w sekretariacie szkoły, zgodnie z ustawowym obowiązkiem ciążącym na rodzicach/opiekunach.
W przypadku wyjazdu za granicę rodziców /opiekunów/i pozostawienia dziecka pod opieką innych osób, koniecznie jest ustanowienie opieki prawnej nad nieletnim dzieckiem i niezwłoczne poinformowanie szkoły.

Bezpieczeństwo podczas dowozu
Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa dzieci podczas dowozu do szkoły, Pedagog szkolny prosi o zapoznanie się
z Regulaminem zachowania się w autobusie szkolnym.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego