Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Ogłoszenia-szkoła

SZKOŁA
Dodatkowe miejsca  na obóz survivalowo- militarny w sierpniu 2019 r.
Zapraszamy dzieci w wieku 10-16 lat z terenu Gminy Ełk

W programie atrakcje:
• park linowy;
• paintball;
• ścianka wspinaczkowa.
• samoobrona ;
• terenoznawstwo/topografia ;
• strzelanie z łuku i dmuchaw;
• zajęcia z maskowania;
• gry i zabawy, podchody;
• nocna gra terenowa;
• ognisko;
• łączność/szyfrowanie wiadomości;


Kontakt:
Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk  
ul. Kościuszki 28A w Ełku,  tel.  87 619- 45-90, 87 619- 45 -28


Rada Rodziców informuje, że w konkursie na najwyższą ilość wpłat na
fundusz Rady Rodziców zwyciężyła klasa 1 a.
Klasa 1 a zostanie nagrodzona bezpłatnym wyjazdem do kina.

Gratulujemy uczniom i dziękujemy Rodzicom.

***
Szanowni Rodzice!
W imieniu Rady Rodziców Naszej Szkoły chciałbym gorąco prosić   o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców.
Wpłacane przez Państwa pieniądze są wykorzystywane dla dobra wszystkich uczniów  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej.
Zgodnie z ogłoszonym konkursem  dla klasy  z najwyższą ilością wpłat przewidziana jest nagroda w postaci wyjazdu do kina.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 maja 2019 r.

Konto Rady Rodziców
(rachunek bankowy 11 1020 4724 0000 3102 0005 6093)

Przewodniczący Rady Rodziców ZSP w NWE
Piotr Jaroszewski

Wypisanie dziecka ze szkoły lub przeniesienie do innej  
W związku z kontrolą przez szkołę obowiązku szkolnego przypominamy o konieczności dopełnienia przez Rodziców /prawnych opiekunów/, formalności związanych z wypisem dziecka ze szkoły, przeniesieniem do innej lub wyjazdem za granicę. Formalności należy dopełnić w sekretariacie szkoły, zgodnie z ustawowym obowiązkiem ciążącym na rodzicach/opiekunach.
W przypadku wyjazdu za granicę rodziców /opiekunów/i pozostawienia dziecka pod opieką innych osób, koniecznie jest ustanowienie opieki prawnej nad nieletnim dzieckiem i niezwłoczne poinformowanie szkoły.

Bezpieczeństwo podczas dowozu
Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa dzieci podczas dowozu do szkoły, Pedagog szkolny prosi o zapoznanie się
z Regulaminem zachowania się w autobusie szkolnym.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej
tel/fax: Budynek nr 1: 87 619 74 25, Budynek nr 2: 87 568 37 54
Projekt i aktualizacja: Lucyna Kuryło
ul. Ełcka 18, 19-300 Ełk; sp.nwe@interia.pl
Wróć do spisu treści