Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej

PRZEDSZKOLE

 Naszym celem jest poszukiwanie i wydobywanie wszelkich talentów, jakie drzemią w Dzieciach i dawanie im możliwości rozwoju. Nasz cel chcemy osiągnąć małymi krokami dbając o indywidualizację, otwartą komunikację i wzajemne poczucie bezpieczeństwa. Wiodącymi wartościami, jakimi się kierujemy jest szeroko pojęte dobro Dzieci, wrażliwość na potrzeby każdego człowieka, poszanowanie naszych praw i rozwój intelektualny nas wszystkich.

Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci z w wieku 3,4 i 5 lat. Obecnie funkcjonują dwie grupy w 2 salach: grupa 3-4 latków oraz grupa 4-5 latków. Przedszkole funkcjonuje dwuzmianowo, jest czynne od godz. 6.30 do godz. 16.30. Posiadamy duży ogród przedszkolny,wyposażony w atrakcyjny sprzęt terenowy, dostosowany do wieku dzieci. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowane są  codzienne pobyty na świeżym powietrzu.
Pomieszczenia przedszkola składa
się z estetycznie i nowocześnie wyposażonych sal, szatni, łazienki i pomieszczeń gospodarczych.
W przedszkolu pracują
ctery wychowawczynie oraz dwie pomoce przedszkolne.W ramach wszechstronnego rozwoju Dziecka w przedszkolu zapewniamy:

  • rodzinną, miłą, przytulną i przyjazną Dziecku atmosferę; pracę i zabawę w małych grupach i pod okiem życzliwych i profesjonalnych nauczycieli,

  • wspieranie rozwoju aktywności poznawczej Dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń,

  • inicjowanie poczucia tożsamości ze wzorami i normami postępowania oraz uczenie współodpowiedzialności za własne zachowanie,

  • wychowanie w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia oraz akceptacji potrzeb innych,

  • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturalnej i technicznej,

  • respektowanie naczelnej potrzeby każdego Dziecka - ZABAWY,

  • wiele różnego rodzaju atrakcji, np: teatrzyki, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, wycieczki edukacyjne, programy sezonowe, udział w konkursach, itd.,

  • samodzielne projekty muzyczno-aktorskie Dzieci,

  • współdziałanie z rodziną, pomaganie jej w wychowaniu Dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,

  • możliwość spotkań w przedszkolu całych rodzin i przyjaciół, wspólne przeżywanie ważnych w roku świąt i innych uroczystości, sprzyjających integracji rodzin, a także środowiska lokalnego.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego