Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Narodowe Czytanie 2021 w naszej szkole-2021/2022

SZKOŁA > WYDARZENIA
Narodowe Czytanie 2021 w naszej szkole
Już po raz piąty w naszej szkole, a dziesiąty w Polsce odbyło się wydarzenie czytelnicze promujące klasykę literatury- Narodowe Czytanie 2021.
Podczas jubileuszowej edycji została przeczytana "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej.

Z tej okazji Prezydent tradycyjnie skierował przesłanie, zachęcając do współtworzenia akcji.
„To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji.”

Gabriela Zapolska napisała Moralność pani Dulskiej jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Prapremiera sztuki odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygodni później wystawiono ją w Warszawie, a następnie we Lwowie, gdzie autorka osobiście czuwała nad przygotowaniami i brała udział w próbach.  Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazywane w wielu miastach przedstawienia teatrów objazdowych. Moralność pani Dulskiej  odnosiła też sukcesy za granicą. Na podstawie dramatu powstały filmy.

W tym roku fragmenty sztuki przeczytali i  wystawili  uczniowie klas siódmych i ósmych. Akcję Narodowego Czytania  zorganizowali: p. Mariola Marcińczyk, p. Beata Sobolewska, p. Bożena Kulik, p. Anna Choroś i p. Jacek Szumski.
Dziękujemy Wszystkim, którzy wzięli udział w tym wyjątkowym przedsięwzięciu.                                 
Do zobaczenia w przyszłym roku!

Mariola Marcińczyk

Wróć do spisu treści