Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Międzynarodowy konkurs "Kangur matematyczny" - 2018/2019

SZKOŁA > WYDARZENIA > Z ŻYCIA SZKOŁY - 2018/2019
Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu kategoriach:

• Żaczek - klasy 2 szkół podstawowych;
• Maluch - klasy 3 i 4 szkół podstawowych;
• Beniamin - klasy 5 i 6 szkół podstawowych;
• Kadet - klasy 7 i 8 szkół podstawowych;
• Junior - klasy III gimnazjów, I liceów i techników, I, II, III zasadniczych szkół zawodowych;
• Student -klasy II i III liceów i techników oraz IV techników.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Główną ideą konkursu jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu - "Dzień Kangura" stał się już w szkołach wielu  krajów prawdziwym świętem matematyki.
W dniu 21 marca 2019 roku o godzinie 9:00 również i w naszej szkole odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”. Wzięło w nim udział 63 uczniów klas II –VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum.

Zdobyliśmy dwa wyróżnienia:
- Mila Fiedoruk klasa V – w kategorii BENIAMIN I,
- Elwira Kasztelan klasa VI –w kategorii BENIAMIN II.

Wyróżnionych uczniów do konkursu przygotowywały Panie Agnieszka Szorc oraz Iwona Witczak. Koordynatorem konkursu na terenie szkoły od tego roku szkolnego jest Pani Anna Gniedziejko.
Uroczystość wręczenia nagród wyróżnionym uczniom z powiatu ełckiego odbyła się 10 czerwca 2019 roku w Ełckim Centrum Kultury.
Wszystkim uczniom, biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłym roku.

Iwona Witczak

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej
tel/fax: Budynek nr 1: 87 619 74 25, Budynek nr 2: 87 568 37 54
Projekt i aktualizacja: Lucyna Kuryło
ul. Ełcka 18, 19-300 Ełk; sp.nwe@interia.pl
Wróć do spisu treści