Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Koło historyczne "Kocham Polskę"

SZKOŁA

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom historycznym naszych uczniów w szkole prowadzone są zajęcia kółko historycznego „Kocham Polskę”.
Uczęszczają na nie głównie  uczniowie klas szóstych, którzy pragną pogłębić wiedzę historyczną, rozwinąć patriotyzm,
szczególnie regionalny i ukształtować postawę Polaka i Europejczyka.

Zajęcia prowadzi nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, Regina Sus.


Apel upamiętniający 78 rocznicę zbrodni katyńskiej - 2017/2018

9 kwietnia 2018 r. uczniowie klas IV - VI uczestniczyli w apelu upamiętniającym 78 rocznicę zbrodni katyńskiej. Członkowie koła historycznego "Kocham Polskę" z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej zaprezentowali społeczności szkolnej rys historyczny skrytobójczego mordu dokonanego przez Sowietów na blisko 22 tysiącach obywateli państwa polskiego, których wzięto do niewoli lub aresztowano. Katyń to krwawiąca rana w polskiej historii.
 Jednak pamięć nie dała się zgładzić, bo w świadomości i sercach Polaków jest żywa.

Już od października uczniowie kółka historycznego "Kocham Polskę" przygotowywali się do uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. W tym celu gromadzili wiadomości o Józefie Piłsudskim.  Pracowali w zespołach nad przydzielonymi zadaniami, by w efekcie przedstawić kolegom postać Marszałka. Prezentacje dotyczyły przede wszystkim życia rodzinnego i kariery politycznej Józefa Piłsudskiego.
Poza tym ćwiczyli role, by zaprezentować swój warsztat sceniczny przed społecznością szkolną podczas uroczystego apelu w dniu 13.11.2017r.
Już po raz drugi uczniowie klas szóstych wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON. Włącz historię! Również i w tym roku dzieci
chętnie włączyły się w tę akcję. Wysyłanie pocztówek do bohaterów walczących w Powstaniu Warszawskim było dla nich doniosłym wydarzeniem. Pragnęli podziękować Bohaterom za ich poświęcenie i determinację. Na lekcjach historii poznawali sylwetki Powstańców. Dzięki temu dowiedzieli się więcej o bohaterach walk o stolicę. Natomiast w zaciszu domowym wysyłali kartki online przez stronę internetową akcji.
Wszyscy zgodnie mówią, że to jest doskonała lekcja patriotyzmu. Mają też nadzieję, że dzięki zaangażowaniu sprawią radość Adresatom korespondencji.

Porządkowanie wokół głazu upamiętniającego brawurową akcję likwidacji hitlerowskiego komanda śmierci zwanego "Widmem Śmierci"


Uczniowie klasy VI a angażują się w opiekę nad lokalnymi miejscami pamięci. W tym celu ,w ramach lekcji historii, udali się w kierunku Ełku, gdzie nieopodal Żabiego Oczka stoi pamiątkowy głaz upamiętniający brawurową akcję likwidacji hitlerowskiego komanda śmierci zwanego "Widmem Śmierci", dokonującego masowych egzekucji na jeńcach rosyjskich, włoskich i więźniach polskich z obozu w Boguszach pod Prostkami. By zwiększyć wiedzę o historii naszego kraju i wzmocnić  świadomość obywatelską i postawę patriotyczną klasy, uczniowie koła historycznego „Kocham Polskę” przygotowali krótki wykład na temat wydarzeń z 31 października 1943 roku.
Wszyscy uczestnicy wycieczki chętnie porządkowali teren wokół głazu.
18.05.2017 r.   „Konstytucja 3 Maja” - przedstawienie dla klas trzecich


Uczniowie kółka historycznego „Kocham Polskę”  w przystępny sposób przybliżyli uczniom klas trzecich wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja i jej znaczenia w tamtym okresie dla Polski i Europy.

03.03.2017 r. Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Montaż słowno – muzyczny pod kierunkiem p. Reginy Sus i p. Katarzyny Niedźwieckiej zaprezentowali uczniowie koła historycznego "Kocham Polskę".
Tego dnia w świetlicy szkolnej uczniowie dwukrotnie przybliżyli zebranym historię Żołnierzy Wyklętych. Najpierw o godzinie 9.00 nauczycielom, uczniom klas IV – VI i pracownikom obsługi szkoły, a następnie o godzinie 17.00 społeczności lokalnej.
Na początku uroczystości nastąpiło wprowadzenie uczestników w tematykę spotkania. Przypomniano genezę powstania tego święta i przytoczono główny cel – złożenie hołdu bohaterom Polski walczącej, którzy oddali swe życie w walce o wolność, godność i honor narodu polskiego.
Refleksji i zadumie nad życiem, działalnością i śmiercią narodowych bohaterów służyła dekoracja i oprawa muzyczna.
W sali panował półmrok, a niezwykły nastrój potęgowały obrazy prezentacji multimedialnej i specjalne efekty dźwiękowe. W tak przygotowanej scenerii goście mogli w skupieniu wysłuchać recytacji utworów lirycznych, fragmentów życiorysów czy piosenek sławiących czyny Żołnierzy Wyklętych. Artyści dobrze poradzili sobie z tym niełatwym zadaniem.
Świetnie wczuli się w swoje role na scenie. Uczestnicy spotkania nagradzali ich gromkimi brawami za świetne przygotowanie, ładną dykcję i pięknie zaśpiewane piosenki. Widzowie nie mogli opanować wzruszenia. Podziw i uznanie dla ich umiejętności wyraził również dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej, pan Jacek Szumski.
  Spotkania miały uroczysty charakter. Były to niezwykłe zetknięcia z poezją i muzyką. Pozwoliły one na chwilę patriotycznej refleksji w naszym codziennym życiu. Organizacja wieczornicy dała też możliwość zgromadzenia na sali przedstawicieli różnych pokoleń zarówno z Nowej Wsi Ełckiej jak i okolicznych miejscowości.

Regina Sus

zdjęcia >>>                                                                                                                                  
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej
19-300 Ełk, tel/fax: 87 619 74 25, e-mail: sp.nwe@interia.pl
Projekt i aktualizacja: Lucyna Kuryło
Wróć do spisu treści