Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

"BohaterON – włącz historię!" w naszej szkole-2020/2021

SZKOŁA > WYDARZENIA > Z ŻYCIA SZKOŁY - 2020/2021
Podziękowanie za udział w akcji "BohaterON"
Nasza szkoła otrzymała podziękowanie za udział w projekcie "BohaterON" w Twojej Szkole – organizowanym w ramach V  edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię!". W  akcji wzięło udział  ponad 300 osób z klas 1-8. Koordynatorem przedsięwzięcia były panie: Mariola Marcińczyk, Anna Choroś, Regina Sus.
Organizatorzy akcji piszą: "Dzięki naszemu wspólnemu działaniu w tysiącach polskich szkół i przedszkoli odbywają się lekcje dotyczące Powstania Warszawskiego,  a do uczestników walk o stolicę trafiło już ponad 830 tys. kartek z życzeniami, słowami uznania i pamięci”.
Gratulujemy aktywnej społeczności szkolnej oraz życzymy powodzenia w realizacji kolejnych przedsięwzięć kształtujących młode pokolenia.

"BohaterON – włącz historię!" w naszej szkole
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej wzięli udział w akcji „BohaterON – włącz historię!”.  Kolejny raz szkoła zgłosiła swój udział w ogólnopolskim wydarzeniu, którego celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Postania Warszawskiego poprzez wysłanie im specjalnie na  tę okoliczność przygotowanych kartek, albumów, plakatów, rysunków.
W klasach I-VIII odbyły się lekcje poświęcone Powstaniu Warszawskiemu na bazie udostępnionych bądź opracowanych przez wychowawców klas I-III oraz nauczycieli historii materiałów.
Młodsze dzieci dowiedziały się o historycznej akcji, poznały też sylwetki wybranych powstańców, zapoznały się z ich wspomnieniami. Następnie pod kierunkiem wychowawców wykonały pamiątkowe laurki, które zawierały słowa wdzięczności dla żyjących  uczestników powstania.
Uczniowie klas IV-VIII na lekcjach historii poznali przyczyny wybuchu, przebieg oraz skutki Powstania Warszawskiego. Zgłębili wiedzę na temat tego, jak wyglądało powstańcze życie. Podczas zajęć analizowali teksty historyczne, rozwiązywali zadania oraz wymieniali się spostrzeżeniami na temat wojny. Dodatkowo uczniowie z klasy 7 b przygotowali „żywą lekcję historii”, podczas której zaprezentowali kolegom i koleżankom z klasy wojskowy ekwipunek. Siódmoklasiści obejrzeli film pt. „Miasto 44”, a następnie dokonali jego krótkiej recenzji.
Zwieńczeniem lekcji poświęconych rozbudzaniu patriotyzmu w naszych uczniach było pisanie  pamiątkowych  życzeń  dla Powstańców.  Akcja zakończyła się opracowaniem wspólnego albumu obfitującego w słowa uznania i wdzięczności dla uczestników Powstania Warszawskiego.
Dziękujemy wszystkim Uczniom, którzy z zaangażowaniem i oddaniem wzięli udział w tej kampanii!

Koordynatorzy akcji:
Mariola Marcińczyk
Anna  Choroś
Regina Sus

Wróć do spisu treści